Jak pomáhat dětem s AS v hodinách tělesné výchovy

Jak pomáhat dětem s AS v hodinách tělesné výchovy

Dítě s Aspergerovým syndromem by nemělo být ke sportovním aktivitám, které jsou pro něj problematické, nuceno. O tom, čím je školní tělocvik pro takové dítě problematický, jsme psali v článku Co trápí děti s AS při tělocviku. Pokud dítě určitou tělocvičnou činnost odmítá, asistent pedagoga by si měl v klidu nechat vysvětlit stanovisko dítěte, aby pochopil důvod. Za odmítáním se v případě dětí s AS většinou neskrývá lenost a neochota ke spolupráci.

Děti s Aspergerovým syndromem a tělocvik: Předcházet situacím, které vyvolávají záchvat

Asistent by se měl především snažit předcházet situacím, které vedou k selhání dítěte a případně i jeho emočnímu zhroucení. Měl by být tedy v hodině tělesné výchovy přítomen a svého svěřence neustále sledovat. Nejisté dítě může asistent stranou nenápadně povzbudit. Pokud si všimne, že dítě nepochopilo pravidla nebo má problémy s orientací, jak jsme vysvětlili v minulém článku zde, může ho, například pod určitou záminkou, na chvíli ze hry odvolat a nenápadně mu poradit. Pokud dává pozor a sleduje situaci, může si včas všimnout, že některý z hráčů podvádí a včas zasáhnout. Děti s AS velmi sledují férovost při hře. Asistent pedagoga stejně tak může včas zarazit posměšky spolužáků, kvůli motorické neobratnosti nebo neschopnosti rychle se zorientovat v situaci nebo prostoru. Tímto předejde nervovému zhroucení dítěte s AS, které tuto situaci často nezvládne.

Děti s Aspergerovým syndromem a tělocvik: Záchvat není boj, ale neurologická reakce

Pokud ke zhroucení dítěte přeci jen dojde, asistent a pedagog by měli být informováni, že se nejedná o vzdor a boj „kdo s koho“, ale o neurologickou reakci, nad kterou dítě nemá téměř žádnou kontrolu. Takový záchvat často mívá vliv na schopnost dítěte fungovat po zbytek školního dne. Při záchvatu asistent pedagoga vždy dítě odvádí pryč. Žák v takové situaci je na zbytek hodiny uvolněn a může se vrátit s asistentem do třídy (nebo do jiné domluvené místnosti), kde v klidu a změněném prostředí lépe získá ztracenou rovnováhu.

Děti s Aspergerovým syndromem a tělocvik: Radit nenápadně

Způsobů, jak může asistent pomoci je mnoho, a vždy závisí na potřebách konkrétního dítěte a na jeho věku. Menším dětem většinou nevadí, když jim asistent otevřeně radí, u větších dětí může mít pomoc skrytější nenápadnější podobu.
Pokud, přes veškerou péči asistenta, dítě v některých tělocvičných aktivitách zcela selhává, když opakovaně dochází k výše popsané autistické krizi, je na místě zvážit omluvení dítěte z těchto aktivit. V praxi se nejčastěji jedná o kolektivní pohybové a míčové hry a podle jejich poměru k ostatním tělocvičným aktivitám jde potom o částečné nebo úplné osvobození od tělesné výchovy.

______________

text Markéta Velebová, asistentka pedagoga / foto Visualhunt.com (snímek volně ke komerčnímu užití)

Sdílejte
One comment on “Jak pomáhat dětem s AS v hodinách tělesné výchovy
  1. Petra says:

    Moc hezký článek. Přesně tyhle problémy jsem v tělocviku měla. Do týmu si mě vždy vybírali jako poslední, protože jsem neuměla chytit míč, neměla sílu na delší přihrávku, nepoznala že mi chce někdo prihrat… dobře jsem střílela na koš, ale k čemu to, když než jsem prebehla hřiště, dávno už byli všichni pryč. A při postavaní na hřišti jsem se pravidelně někomu připletla do cesty, takže do mě vrazil.
    Když jsem v první třídě ‘běžela’ pres lavicku, učitelka to nevydržela a začala se smát.
    Když se pak na střední zjistilo, že mám AS a nejsem jen ‘líná přemýšlet’, dostala jsem uvolnění z tělocviku. Jinak bych školu možná ani nedokoncila. Děti s AS by rozhodně neměly být do kolektivních her nuceny. Myslím, že bych měla šanci se to naučit, ale platným členem kolektivu bych mohla být třeba ve třídě o 5 let mladších dětí, nebo dětí s tělesným hendikepem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *