Iveta Radkovová – Aspergerův syndrom: Život pod společenským tlakem

Iveta Radkovová – Aspergerův syndrom: Život pod společenským tlakem

Kniha Aspergerův syndrom: Život pod společenským tlakem evokuje příběh člověka s touto diagnózou, který se bude linout celou knihou. Ovšem po pár stránkách textu, který je hutný jak silný kuřecí vývar od maminky, nastává prudký zvrat a velká změna v celé knize. Vše je dáno tím, že knihu psalo více autorů s osobitým stylem. Kniha je psaná pro širší veřejnost, což beru jako silné pozitivum v rámci informovanosti o lidech s autistickými rysy.

Co je Aspergerův syndrom a kdo byl Hans Asperger

První část knihy je věnována tomu, co je Aspergerův syndrom a kdo byl Han Asperger. Druhá část je rozhovor s Ivetou Radkovovou, kdy zpovídaná je velmi otevřená a její odpovědi jsou navíc velmi čtivé. Téměř se mi chce napsat, že první část je v knize zbytečně, ale chápu její smysl. Mnoho lidí stále neví, co je Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra. V tomto tedy lze text chápat jako osvětu. Lze sice říci, že koho by syndrom zajímal, může si dnes charakteristiku i ontogenezi lidí s PAS přečíst na internetu, ovšem málokdo to udělá, pokud se ho to netýká. Proto chápu prvních 32 stran jako nutné zlo, v němž se dozvíte užitečné a zajímavé informace o historii lidí s PAS s akcentací na příběh člověka, po kterém je Aspergerův syndrom pojmenován, a dokonce zde najdete i morálně filozofickou rovinu. Svět je čím dál více autistický – lidé žijí v sobě 6

O Hansi Aspergerovi už ATYP magazín, na základě kapitoly o něm v této knize, psal: Byl Hans Asperger anděl, nebo padouch? Pro mě jako čtenáře to ale bylo něco jako číst jízdní řády vlaků – velmi sdělné, hutné a použitelné pouze za specifické situace, i když chuť cestovat vlakem dle statistiky ČD roste stejně jako počet lidí s PAS. Nakonec sám novinář Jaroslav Hořejší přiznává, že kniha by mohla být živější a čtivější. Ovšem to, že první půlka není, jí neubírá na hodnotě.

Otevřená zpověď Ivety Radkovové 

Druhá část knihy je psaná velmi otevřeně a čtivě. Odpovědi Ivety Radkovové na otázky Jaroslava Hořejšího jsou psány jasně a dynamicky jako viditelný vzkaz, a to nejen lidem nestiženým PAS, ale i samotné komunitě. Rozhovor byl tvořen naživo a jindy pomocí e-mailu. Dovolím si zestručnit to, co autorka sama říká: Přestaňte fňukat! Nebuďte tak egoističtí a zkuste se zapojit, neb vy sami tvoříte představu lidí o tom, co je Aspergerův syndrom a PAS. Bohužel pravdou je, že lidé s PAS to mají v životě v některých oblastech těžší, i tak autorka zaujímá jednoznačná stanoviska se srozumitelným sdělením, snaží se plně integrovat a daří se jí to. Myslím, že kniha pro ni byl velký osobní krok a prubířský kámen, neb člověk stižen stigmatem a píšící v paradigmatu této otázky a ještě odvážně upozorňující na nevhodné chování až zneužívání neziskovou organizací jí jistě moc sladkých plodů nepřinese. Pro mne osobně je Iveta Radkovová moderní a autentickou Johankou z Arku, jež bojuje za zrušení stigmatizace a požaduje plnou integraci s rozumnou mírou individuálních subvencí. Myslím si, že kniha nabízí neotřelý pohled na svět lidí s PAS a tím je ukazuje v lepším světle, ne pouze jako společenskou zátěž či lidi potřebující subvence.

Pokud jde o hodnocení knihy, myslím si, že s v souvislosti s přibývajícím počtem lidí s PAS se takové knihy začnou stávat nutnou součástí života každého z nás, neb mnoho z nás má ve svém okolí lidi s PAS a je třeba jim porozumět. Nejvíce jim porozumíte tím, že budete mluvit s nimi a číst jejich texty. Tato kniha navíc podává kriticky zpětný pohled na samotné lidi s PAS i na organizace, které jim „pomáhají“. Naději dává aktivní a pozitivní přístup autorky. Domnívám se, že knihu by měli přečíst povinně všichni, kdo pracují s lidmi, neb řeší problém PAS v plné šíři. O osudu knihy rozhodnete vy sami. Ale prosím, buďte shovívaví, ne protože autorka má PAS, ale protože řekla ne příliš líbivou pravdu.

Rozhovor s Ivetou Radkovovou jsme publikovali pod názvem Svět je čím dál více autistický – lidé žijí v sobě.

____________

text Tomáš Obermajer / foto Tereza Dotlačilová

Sdílejte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *