Posts Tagged “autistická konference”

By |

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

Projekt “1. Autistická konference” vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a na její přípravě se podílí 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění…

By |

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci

Dne 18. února jsme si v České republice již pošesté připomněli Mezinárodní den Aspergerova syndromu. V tento den proběhla tisková konference organizace Za sklem, spolku Adventor a ATYP magazínu na půdě Poslanecké sněmovny. Na tiskové konferenci zazněly výstupy rezortů zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a vnitra, kterými plní usnesení vlády č. 111…