Posts Tagged “mimika”

By |

Významová slepota u ľudí s Aspergerovým syndrómom

Významová slepota u ľudí s Aspergerovým syndrómom

Významová slepota u lidí s Aspergerovým syndromem Je známe, že ľudia s Aspergerovým syndrómom rozmýšľajú inak. U niektorých je to však natoľko odlišné myslenie, že im to značne komplikuje každodenný život. A tom si povieme. Ako viete, ja sám mám Aspergerov syndróm, ale s významovo slepotou som sa nestretol u seba, ale u viacerých iných ľudí s AS, s ktorými sa už…