Posts Tagged “úvaha”

By |

Je léčba autismu inkluzivní a lidská?

Je léčba autismu inkluzivní a lidská?

Snaha o eliminaci autismu se stala cílem dnešní společnosti. Skrývá se za hledáním příčin autismu, za genetickými výzkumy, jejichž hlavním motivem je identifikovat autismus nebo alespoň dispozice ještě v prenatálním období, skrývá se za hledáním a výrobou léků na autismus, je i ve všech terapeutických postupech, jež směřují k omezování autistických projevů. Tyto snahy mnoha tisíců vzdělaných…

By |

Autistická vánoční autentičnost

Autistická vánoční autentičnost

Stovky let slavíme v naší kultuře Vánoce jako událost narození Ježíše Krista. Ukazují nám, kam patříme, kde jsou naše kořeny, kdo jsou naši blízcí. Pro tento zážitek vzájemné sounáležitosti, rodiny a domova jsme ochotni se o svátcích hodně změnit, zjihnout, ovládnout emoce, usmívat se a často sedět tiše u stolu s lidmi, se kterými jsme…