Posts Tagged “práva autistů”

By |

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

Projekt “1. Autistická konference” vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a na její přípravě se podílí 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění…

By |

Jak pořádat konference o autismu

Jak pořádat konference o autismu

Čím víc se o autismu ví, tím více se o něm ve veřejném prostoru mluví, s čímž se pojí i to, že se pořádají diskuze na toto téma. S tím se ale pojí reakce autistů na tyto veřejné diskuze, povětšinou tiskové konference, diskuzní panely, velké konference a podobně. Cílem tohoto článku je představit doporučení k co největší inkluzi,…

By |

OSN volá po uznání práv lidí s autismem

OSN volá po uznání práv lidí s autismem

V ústředí OSN se konala 31. března 2017 zvláštní událost k povšimnutí Světového dne zvýšení povědomí o autismu na téma: „K samostatnosti a k sebeurčení“. OSN v roce 2007 přijala 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl ve svém poselství pro tento Světový den: „Pojďme zajistit, že…