Posts Tagged “škola v přírodě”

By |

Inkluze a škola v přírodě

Inkluze a škola v přírodě

Cílem integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen jejich maximální zapojení do výuky ve škole, ale i co největší sociální začlenění, zapojení se do života třídy. Tak proč mnoho dětí s asistentem neodjíždí se svými spolužáky na školu v přírodě? Někdy to není dobrý nápad Většina těchto dětí s pomocí asistenta pobyt na škole v přírodě zvládne. V některých…